30 March 2012

Hear Me…

Sebahagian daripada keindahan al-Quran, dan menjadi satu titik untuk berfikir tentang, urutan kata-kata di dalam Al-Quran dan dalam ayat-ayat. Apabila kita membaca ayat-ayat kami tidak berhenti renungkan kenapa Allah (SWT) telah memilih untuk meletakkan perkataan X sebelum Y perkataan dalam satu ayat, sementara yang sebaliknya adalah benar di dalam ayat yang lain. Apa yang penting?

Berikut adalah hanya satu contoh jujukan tertentu:

السميع: Mendengar Semua

البصير: Semua Melihat

Di dalam al-Quran, Allah (SWT) merujuk kepada diriNya sebagai Mendengar Semua dan Melihat Semua, biasanya dalam perintah itu:

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص

الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

17:01 Maha Suci Allah yang membuat perjalanan hamba-Nya pada malam hari dari tempat suci utk beribadah kepada tempat ibadah pakatan, yang persekitaran yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya beberapa ayat-ayat Kami: Dia sahaja yang Maha Mendengar, Melihat Semua .

السميع البصير والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو

40:20 Allah akan menghukum dengan kebenaran, manakala orang-orang yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak akan menghukum semua. Tuhan adalah Maha Mendengar, Melihat Semua.

إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم

ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصي

40:56 Sebagai orang-orang yang, dengan pihak berkuasa tidak berbuat demikian, mesej pertikaian Tuhan, tiada apa-apa jua dalam hati mereka tetapi dahagakan kebesaran mereka tidak akan mencapai. Berlindung kepada Tuhan, Dia adalah Maha Mendengar, Melihat Semua.

Mengapa mendengar disebut sebelum melihat? Berfikir tentang perkara ini: untuk mendengar Orang A bercakap, B Orang perlu menjadi lebih dekat kepada Orang A berbanding jika dia hanya mahu melihat Orang? Dengan kata lain, untuk mendengar seseorang dan bukannya hanya untuk melihat dia, anda perlu menjadi lebih dekat kepada orang itu. Dalam ayat ini, Allah (SWT) menunjukkan kepada kita betapa rapat Beliau adalah untuk kita, bukan sahaja Dia boleh Lihat apa yang kami lakukan, tetapi Dia boleh Dengarlah apa yang kita katakan. Pendengaran membayangkan keakraban-Nya kepada kita, sedangkan melihat tidak semestinya membayangkan keakraban ini.

17:01 - ayat ini sudah tentu merujuk kepada Perjalanan Malam yang dibuat oleh Nabi Muhammad (SAW). Ramai orang telah meragui ini adalah mungkin, tetapi kita sebagai umat Islam percaya ini dengan tidak syak lagi. Allah (SWT) berkata sebagai peringatan kepada orang-orang kafir bahawa Dia sahaja yang Pendengaran Semua dan Semua Melihat, jadi kita sebagai manusia tidak mempunyai hak tetapi untuk mempercayai di dalam Firman-Nya.

40:20 - ayat ini merujuk kepada orang-orang yang melakukan syirik, menyekutukan dengan Allah, menyembah tuhan-tuhan dan patung-patung yang lain. Allah (SWT) mengingatkan orang-orang ini bahawa tuhan-tuhan yang lain akan menjadi tidak berguna kepada mereka, kerana mereka tidak akan dapat untuk menghakimi. Allah (SWT) sahaja adalah Tuhan kami, dan hanya Dia mempunyai kuasa untuk Mendengar dan Lihat semua yang kita katakan dan lakukan.

40:56 - ayat ini, sama seperti ayat di atas, sekali lagi mengingatkan orang-orang kafir yang meragui Al-Quran Firman Allah, dan Mesej Rasulullah (SAW) sebagai Mesej Tuhan, bahawa Allah (SWT) sahaja boleh memberi mereka perlindungan, sebagaimana Dia sendiri mempunyai kuasa untuk Dengar dan Lihat semua.
Apabila Allah (SWT) ceramah tentang penciptaan manusia, pendengaran sekali lagi disebut sebelum penglihatan:

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير

76:2 Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitik cecair campuran untuk meletakkan beliau untuk ujian; Kami telah memberikan kepadanya pendengaran dan penglihatan.

Mengapa mendengar disebut sebelum penglihatan? Ia mungkin kelihatan tidak penting, tetapi itu adalah disebabkan kelemahan kita dan bukan merealisasikan mukjizat dalam Al-Quran. Dalam beberapa dekad yang lalu, ia telah menunjukkan bahawa bayi di dalam rahim ibu membangunkan rasa mereka pendengaran sebelum rasa penglihatan. Setiap perkataan dalam Al-Quran di sana, dan dalam susunan tertentu, atas sebab. Ini adalah Ucapan Ilahi!

Akhir (dan mungkin yang paling penting) contoh jawatan ini, adalah ayat berikut, di mana orang-orang kafir berkata sebaliknya, mereka telah melihat pertama, dan kemudian mendengar:

ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

32:12 [Nabi], kalau kamu dapat melihat orang-orang yang zalim itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka: Wahai Tuhan kami, sekarang kita telah melihat dan mendengar, menghantar kita kembali dan kita hendaklah berbuat baik. [Sekarang] kita yakin.

Kebenaran Al-Quran ditekankan pada awal Bab ini, dan berakhir dengan Rasulullah (SAW) yang menggesa untuk tidak memberi perhatian kepada orang-orang kafir yang tidak dapat melihat kepentingan tanda-tanda Allah (SWT). Dalam ayat ini, orang-orang yang kafir berkata kepada Allah (SWT) yang kini (pada hari kiamat), mereka mempunyai seenHim dan Mesej adalah benar, jadi sekarang mereka percaya. Mereka meminta Dia untuk menghantar mereka kembali ke bumi supaya mereka mempunyai peluang untuk berbuat baik. Terlambat!

'Melihat adalah mempercayai' adalah frasa yang biasa kita dengar dalam masyarakat kita, tetapi sebagai orang Islam kita tidak mengambil frasa ini cara yang sama seperti orang-orang yang kafir. Kita lihat dan kita menghargai ayat-ayat yang kami telah diberitahu tentang, dan kami percaya. Ini tidak suci buta, kerana kita mempunyai bukti untuk semua yang kita percaya, jika hanya kita mengambil masa untuk mencari dan memahami untuk diri kita sendiri.

Bagi orang-orang kafir, mereka mahu melihat kewujudan bukti Allah (SWT) sebelum ini mereka akan beriman kepadaNya dan mesej-Nya, tetapi oleh masa mereka mendapatkan peluang ini, ia akan terlambat untuk mereka.

Ulama: mendengar vs penglihatan

Tidak ada ulama dalam sejarah yang pekak, bagaimanapun, terdapat beberapa orang yang buta. Ini mencadangkan bahawa pendengaran adalah alat pembelajaran yang terbesar.

Sebaik sahaja anda telah kehilangan pendengaran anda anda tidak boleh mendapat pengetahuan kompleks mendalam, atau ia adalah sangat rendah. Penglihatan Walau bagaimanapun, tidak terutamanya terikat kepada pengetahuan.

Allahu Musta'an - semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua dan pastikan kita berpegang teguh pada ini deen.
SEYES TERIMA KASIH, USHA LAGI,TAK ADA ORANG NAK MARAH PON!

0 seyes betul ey?: